L’Ajuntament intensifica la investigació per a la detecció d’Habitatges d’Ús Turístic (HUT) il·legal i ha anunciat l’obertura de nous expedients sancionadors les pròximes setmanes. Després de les sancions interposades el 2020, la regidoria de Disciplina d’Activitats continua aquest any amb la línia d’investigació i control per garantir el compliment  de la normativa local en aquesta matèria.

Malgrat la tasca no ha cessat, l’hivern és una època en la que s’evidencia una reducció en la publicació de pisos turístics i, aquest 2021, amb una major incidència per les limitacions de mobilitat i les restriccions d’obertura de les empreses del sector serveis.

La línia sancionadora no només té com a finalitat lluitar aquesta pràctica. Per a Guillem Escolà “és fonamental revertir l’ús de pisos turístics il·legals i hem de treballar per tal que serveixin com a habitatges habituals per a lloguer anual de forma legal. Amb aquestes sancions volem fer veure a les propietats que gestionen pisos de forma il·legal, que no els suposa cap avantatge, sinó tot el contrari”.

Després de la primera sanció imposada el 16 de juliol de 2020, l’Ajuntament continua amb les tasques de control, seguiment i sanció dels pisos turístics il·legals, mitjançant un software, creat per una empresa internacional especialitzada. El programa permet fer un rastreig digital que, el 2020, va analitzar més de 4.000 anuncis a portals online. L’anàlisi i la comparativa de dades va permetre a la regidora de Disciplina d’Activitats definir dos perfils diferenciats de comercialitzadores d’HUT il·legals: les propietats individuals que busquen un ingrés extraordinari, i els professionals del sector immobiliari, que ofereixen pisos turístic amb i sense llicència. Es va detectar també un canvi de tendència a la baixa, conseqüència de les restriccions sanitàries per la pandèmia, la reducció del turisme i, també, com a resultat de les sancions aplicades per l’Ajuntament.

Les sancions als pisos turístics il·legals poden arribar als 60.000 euros, segons la valoració de catorze ítems que el departament de Serveis de Disciplina i Sancions aplica en funció de cada expedient. Aquests valoren aspectes com la intencionalitat o la reincidència, els perjudicis causats als usuaris turístics i el nombre d’afectats, el benefici il·lícit obtingut o la quantitat d’allotjaments turístics comercialitzats de forma il·legal.

Seguint la línia encetada l’any passat, les investigacions continuaran a tot el terme municipal, amb major incidència als sectors on la proliferació d’HUT il·legals és major, com al Casc Antic, Aiguadolç, Vinyet i el Poble Sec.

Es consideren HUT il·legals els habitatges cedits per la propietat a tercers, directament o indirecta, a canvi d’una contraprestació econòmica, per una estada de temporada en un període de temps igual o inferior a 31 dies i en condicions d’immediata disponibilitat sense la corresponent llicència. En l’actualitat, del total dels habitatges de Sitges, el 9% es limita a pisos d’ús turístic.