L’Ajuntament de Sitges destinarà per primera vegada 100.000 euros a una línia d’ajuts nova per garantir la igualtat d’oportunitats d’infants, adolescents i joves a l’hora de participar en les activitats en el lleure educatiu i esportives, cultural, musical i artístic. La primera partida serà de 30.000 euros i es destina a les activitats de lleure educatiu i esportives per a aquest estiu. La convocatòria d’aquests ajuts individuals està oberta i es poden sol·licitar fins al 15 de juliol. A partir del setembre s’obrirà una segona convocatòria amb una partida de 70.000 euros dirigida al foment de les activitats extraescolars durant el curs lectiu.

Les regidories d’Educació, Esports, Joventut, Drets Socials i Cultura de l’Ajuntament de Sitges han treballat de manera transversal per dur a terme aquesta iniciativa que ofereix ajut directe a les famílies que inscriguin els seus fills i les seves filles, entre els 3 i els 18 anys, als Casals d’estiu o a les estades esportives, i a les activitats per a joves que tinguin lloc aquest 2021 entre el 25 de juny i el 10 de setembre.

 

En aquesta primera convocatòria, que ja està oberta, es destinen 30.000 euros del pressupost municipal per a subvencions per promoure activitats d’estiu de lleure educatiu i estades esportives i també activitats per a joves, que organitza tant l’Ajuntament de Sitges com les activitats organitzades per les AFA’s dels centres educatius de Sitges o activitats concertades amb el suport del consistori.

Les activitats de lleure que tenen bonificacions per diferents criteris, inclouen tant els Casals lúdics a les escoles Esteve Barrachina, Miquel Utrillo i Maria Ossó (entre els 3 i els 12 anys) i els casals artístics a la Societat Recreativa El Retiro i al Casino Prado, com les estades multiesportives i activitats per a joves.

La subvenció s’atorgarà en funció del tram d’ingressos bruts de la unitat familiar (el número de membres i el percentatge relacionat en la taula que consta a la convocatòria i a les bases reguladores específiques). Els imports màxims dels ajuts per a les activitats d’estiu oscil·laran entre 50€ i 225€. L’accés als 8 trams d’ajuts econòmics (del 80%, 70%, 60%, 50%, 40% , 30% , 20% i 10%) anirà en funció de la renda personal anual de la família i es podrà consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de Sitges. Les famílies podran presentar per a cada fill una sol·licitud per a les activitats d’estiu.

Els requisits de la persona sol·licitant dels ajuts són: estar empadronat a Sitges  i que la unitat familiar tingui ingressos bruts inferiors als 50.000 euros anuals. Els imports dels ajuts establerts a les bases de la convocatòria es podran consultar a la pàgina web municipal.

El procés de sol·licitud d’ajuts econòmics per a les activitats d’estiu es pot tramitar fins al 15 de juliol de forma presencial o telemàtica a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), omplint la sol·licitud i aportant els documents que es detallen a la convocatòria.

La sol·licitud dels ajuts va lligada a tenir la inscripció de l’activitat. En primer lloc, cal que les persones sol·licitants facin  la inscripció a l’activitat escollida i, seguidament, demanin l’ajut.

La resolució dels ajuts sol·licitats es publicaran a la seu electrònica de la web municipal:

(https://seu.sitges.cat/ajutsPublic/listPublicacions) i també es podrà consultar presencialment al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sitges.

 

 

Procés:

 

CALENDARI

 

Inscripcions als Casals d’Estiu  

  • del 17 de maig al 18 de juny

 

Inscripcions a les Estades Esportives

  • del 12 al 23 de maig

 

Inscripcions a les Activitats per a Joves

  • del 17 al 29 de maig

 

Inscripcions als AJUTS INDIVIDUALS PER A ACTIVITATS D’ESTIU:

  • obertes fins al 15 de juliol

 

 

***Bonificacions Estades Esportives

En el cas de les Estades esportives les famílies podran demanar tarifació social o bé ajuts individuals.

Existeixen bonificacions per diferents criteris, consultables al web de l’Ajuntament.

 

Més informació de les activitats d’estiu 2021:

 

Totes les activitats d’estiu compten amb les mesures de seguretat sanitària que dictin els protocols segons les indicacions de les autoritats sanitàries.