Amb relació al projecte especulatiu de l’Autòdrom de Terramar que el govern de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes (PSC) pretén executar, al Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 hi ha un apartat concret sobre recuperar i millorar els espais naturals, amb èmfasi en la protecció de la biodiversitat. Concretament, respecte al projecte de l’Autòdrom de Terramar, està exemplificat que es tenia la intenció d’aprofundir en la defensa mediambiental i treballar per revertir les afectacions en mobilitat amb impacte al municipi de Sitges, ja sigui en taules de treball i de cooperació entre municipis o, si s’escau, per la via judicial.

És imprescindible seguir mantenint el compromís municipal de continuar lluitant contra el projecte actual de l’Autòdrom de Terramar, obrint, en cas que fos necessari, un procés judicial per intentar aturar el projecte.

En aquesta línia Guanyem Sitges juntament amb altres entitats ecologistes i partits polítics municipalistes de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú (Construïm Ribes i Les Roquetes i Capgirem Vilanova i la Geltrú-CUP), van interposar un recurs contenciós al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en contra de la Modificació Puntual del POUM de l’Autòdrom a càrrec de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i va presentar al·legacions, tant al Conveni urbanístic com al Projecte d’urbanització en sòl no urbanitzable.

El projecte especulatiu de l’Autòdrom de Terramar impulsat per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la promotora Gran Prix afecta a un espai natural, connector biològic entre la Riera de Ribes, el Bosc de Can Bruguera i el Parc del Garraf, zones d’alt interès paisatgístic incloses a la Xarxa Natura 2000 i que formen part del patrimoni històric i cultural de la comarca del Garraf.

Des de Guanyem Sitges estarem molts atents a les accions i decisions que desenvolupi durant els propers mesos el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb competències sobre territori i que la consellera titular recau en mans d’ERC després de la configuració del nou govern de la Generalitat de Catalunya .

Tanmateix i tenint en compte que l’impacte del projecte és de caire supramunicipal, sol·licitem a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Sant Pere que estipuli un període d’informació i exposició pública del projecte al municipi de Sitges on la ciutadania que ho desitgi pugui aportar, consultar i presentar al·legacions al projecte, ja que entenem que és un projecte prou important que es va aprovar sense que la majoria del territori en tingués coneixement i que demana una participació ciutadana oberta per assolir consensos molt més amplis.

Sitges, a 9 de juliol de 2021