Durant les darreres setmanes s’han dut a terme els treballs de reforma i reparació de diversos murs de tàpia de l’interior de Can Falç, amb l’objectiu de mantenir en condicions l’emblemàtic edifici de la Ribera, abans de dur-hi a terme la segona part de la seva rehabilitació. Aquesta segona part s’executarà al llarg del 2020 i és prèvia a fer-hi treballs arqueològics, que estan programats per a finals d’any.
La intervenció ha consistit en la reparació i el revestiment dels murs de tàpia de l’ala oest de la planta baixa, que es van deixar vistos en les obres de condicionament de fa cinc anys. En aquell moment va semblar interessant deixar vistos els paraments construïts al segle XVII amb capes de terra i morter de calç, però amb el temps s’ha vist que aquesta mena de murs, que sempre anava coberta de calç, perden consistència ràpidament quan queden exposats a l’aire.

L’actuació va començar el mes de desembre i acaba aquesta setmana. Els treballs s’han centrat en la consolidació de les parets, per guanyar consistència, i la recuperació del seu revestiment amb morter de calç.

Properament, està previst que el Consorci del Patrimoni de Sitges endegui el desmuntatge de tot el forjat de l’ala oest, actualment estintolat, per tal de reconstruir-lo idèntic a l’original en el seu aspecte, però amb la resistència necessària per a un ús públic. Es recuperaran i tornaran a utilitzar els paviments originals.

Fet això, serà possible enretirar l’estintolament i eliminar els envans moderns i peces de fusteria metàl·lica que s’hi van instal·lar als anys setanta i vuitanta del segle passat.

Quan l’ala oest estigui assegurada i sanejada, està previst dur-hi a terme treballs arqueològics amb l’objectiu de trobar noves restes del passat romà de Sitges, ja que en aquesta zona els paviments dels segles XVI i XVII recobreixen directament paviments romans. Can Falç se situa a l’angle de la vil·la medieval de Sitges, i al seu voltant s’hi han trobat restes romanes.

L’edifici de Can Falç està gestionat pel Consorci del Patrimoni de Sitges, un cop el va cedir la Diputació de Barcelona, darrera titular, a l’Ajuntament, l’any 2015. La primera fase de la rehabilitació va permetre consolidar l’estructura i reparar la planta baixa. La següent fase es durà a terme aquest 2020.