Andrea Alcázar Paredes

Andrea Alcázar Paredes, graduada en economia i cursant màster en assessoria fiscal. Feminista i membre de No Em Toquis la Tecla. Amant de les Festes i Tradicions Populars i participant activa en el teixit associatiu de Sitges.