Carlos Sola Domínguez

Militant sindical des de l’Institut i ara en l’àmbit laboral. Nascut a Vilanova però ha fet arrels a la nostra vila on participa en la militància política dins de Sitges en Comú i també en l’àmbit de la cultura popular sitgetana. Ha format part activa de l’Espai de Debat Municipalista.