Clelia Sassatelli

Llicenciada en psicologia i psicoanalista. Professora universitària a la UNaM d’Argentina i col·laboradora a la UOC. Implemento programes d’inserció sociolaboral amb col·lectius en situacions de vulnerabilitat des del cooperativisme. Milito a l’assemblea feminista NO em toquis la Tecla. Considero els vincles humans de proximitat l’espai de construcció col·lectiu, per això participo de Guanyem Sitges.