Laura Martínez Villanueva

Diplomada en Estadística i estudiant el Grau de Relacions Laborals i Ocupació. Empleada municipal de Sitges. Feminista. Entusiasta. Optimista. Exigent. Involucrada activament en projectes culturals i festius de la nostra vila. Actualment membre de les Barraques de Sitges i del Consell del Patrimoni Festiu de Festa Major de Sitges.