Guanyem Sitges neix com a confluència de partits però apartant-se, en la seva gestació, del funcionament polític tradicional. Amb l’acompanyament de persones independents, ens hem anat conformant de baix a dalt, fomentant la implicació de tothom en assemblees obertes a la ciutadania. La participació, doncs, ha estat element clau del nostre naixement i per tant és ara un valor intrínsec del nostre ADN i el pal de paller de les propostes d’acció de govern que presentem en el nostre programa electoral. Cal, però, capgirar el concepte de participació per tal que sigui un element cabdal de la regeneració democràtica i eix vertebrador d’una societat més justa, més cohesionada, més bondadosa i més feliç.

I és que la concepció clàssica de la Participació Ciutadana s’ha transformat a causa de dos aspectes essencials: les eines i les persones. Per una banda, la revolució digital ha permès una transformació de les relacions pel que fa a les formes, amb noves eines que permeten un contacte directe i més complet. D’altra banda, apareixen noves demandes socials, amb voluntat de més participació (en quantitat i qualitat), creixement que s’ha recolzat en més capacitats personals, però també, precisament per aquesta transformació digital que ha empoderat a la ciutadania, amb més capacitats tècniques.

Així doncs, no ens trobem davant d’una època de canvis sinó davant d’un canvi d’època en el que cal renovar la forma de fer política i superar les estructures institucionals tradicionals en la presa de decisions. En aquest sentit, fins ara les institucions feien les funcions de disseny, execució i avaluació de tot allò que realitzaven per, de forma puntual i en el millor dels casos, permetre a la ciutadania participar en alguns d’aquests estadis. Un miratge de totes totes pel que fa a la participació ciutadana real, puix que l’administració pública segueix mantenint el monopoli sobre les decisions finals.

Per això creiem que avui es fa necessari trencar amb aquest paradigma i mostrar valentia en l’escolta de les demandes de la ciutadania i l’ús de les noves eines. És cabdal que l’administració i la societat civil comparteixin diagnosi, deliberació, negociació i decisió sobre qualsevol afer que afecti a les persones. Cal entendre que la ciutadania han passat de ser “consumidors de decisions” a ser-ne prosumidors (Productors + Consumidors), en tots els àmbits.

Per tant, quan parlem de participació ho volem fer d’una manera completa i àmplia. És a dir, des de la voluntat de fomentar formes que vagin més enllà de la Democràcia Representativa caduca que només dóna veu i vot un cop cada 4 anys o en altres comptades ocasions, i que fa que siguin els i les representants escollits qui prenguin les decisions. Ja no és suficient crear Consells estèrils (que poc es convoquen i encara menys influeixen), fer Audiències Públiques descafeïnades que només serveixen per a crear miratges de participació (tot i que en realitat són vehicles de propaganda institucional) o pressupostos participatius mal entesos (amb un petit pessic del total) i pitjor executats, generant desencís en la ciutadania.

Cal, doncs, fer efectiva aquesta nova visió i emmarcar-la, més enllà de la Participació Ciutadana, en el concepte de Democràcia plenament Participativa. No debades, la ciutadania demanda, cada cop més, deixar de ser un objecte passiu polític per a ser un element actiu i decisori.

Des de Guanyem Sitges proposem regenerar els Consells per tal de fer-los vertaderament efectius, on es generin diàlegs bidireccionals i es prenguin decisions vinculants. Tant els necessaris Consells de Barri, que han de servir com a eina de participació però també com a promotors de l’autoorganització veïnal, com els Consell Sectorials, que han de ser de lliure conformació, sense la ingerència del govern de torn, i que s’haurien de convocar de forma oberta i transparent sense condicionants polítics.

Així mateix, també apostem per fer Consultes Ciutadanes en tot allò transcendental per a la vila i assumint com a vinculants els resultats; Audiències Públiques que generin un diàleg real; Assemblees Municipals Obertes amb debats periòdics, temàtics i amb presa de decisions vinculants. També volem posar en marxa eines digitals que fomentin el debat per tal s’explorin o proposin noves iniciatives ciutadanes o la creació dels Regidors i Regidores de Barri, com a element real i físic de connexió de la institució amb el territori i els seus habitants. Cal que la classe política no es miri Sitges des del seu despatx, sinó que el carrer esdevingui el seu despatx.

I finalment, volem transformar els Pressupostos Participatius per tal que siguin plenament participatius i que abastin gran part dels Pressupostos Generals, amb la implicació dels diferents Consells en la seva elaboració per tal que esdevinguin un viu reflex d’allò que Sitges necessita i la seva ciutadania demanda.

En definitiva, es tracta de facilitar a les sitgetanes i sitgetans la seva capacitat d’associar-se i organitzar-se de tal manera que sigui possible que exerceixin una influència directa en les decisions públiques, sense oblidar a aquelles persones que no tenen dret a vot. Així mateix,  tot i que el sistema democràtic ha de descansar en les decisions majoritàries, cal crear mecanismes per assegurar la manifestació per igual dels punts de vista tant d’ampli suport com d’aquells minoritaris, com a respecte a les minories i les seves opinions, sovint obviades o invisibilitzades.

Cal valentia per tornar la Veu al Poble.
Volem guanyar Sitges per assolir una democràcia directa i participativa!

Marc Macià i Martí
5è a la llista de Guanyem Sitges i militant de MES, Moviment d’Esquerres

Sitges, a 16 de maig de 2019