L’Ajuntament de Sitges obre, el dimecres 20 de juliol, una nova convocatòria d’ajuts al lloguer just, amb “la voluntat de donar una resposta efectiva a les necessitats bàsiques de la ciutadania, en una localitat on el preu de l’habitatge és superior a altes indrets i també és superior, per tant, la despesa que les famílies han de destinar a la residència habitual”, ha explicat la regidora d’Habitatge, Júlia Vigó.

Poden optar a l’ajut al lloguer les persones que acreditin, entre altres, residència legal a Sitges, anterior a un any de la publicació de l’actual convocatòria, mitjançant el certificat del padró municipal i un contracte de lloguer que no superi els 1.000 euros mensuals,  a nom de la persona sol·licitant.

Les persones beneficiàries rebran una prestació, de 50 a 500 euros, durant 12 mesos, entre maig de 2022 i abril de 2023. La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària (lloguer real), i l’import que hauria de pagar (lloguer just) en funció dels ingressos i el volum de la unitat de convivència.

La partida municipal destinada a les ajudes al lloguer té la voluntat de contribuir a evitar la pèrdua de l’habitatge entre la ciutadania amb rendes més baixes, així com la marxa forçosa de sitgetanes i sitgetans a altres municipis per la impossibilitat de fer front al preu de l’habitatge. 387 famílies es van beneficiar de les ajudes al lloguer en la convocatòria 2021-2022.

Les ajudes es poden sol·licitar telemàticament, fins el 20 d’agost de 2022 (enllaç al tràmit) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), tant amb cita prèvia com al telèfon 010. L’Ajuntament de Sitges posa a disposició de les persones que necessitin ajuda per realitzar el tràmit el servei OAC360º, al telèfon 93 595 50 94, de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores.

Les persones beneficiàries de l’ajut al lloguer just la convocatòria anterior, poden sol·licitar la renovació aquí i acceptar una declaració responsable conforme no ha canviat la situació personal i que l’administració pot fer ús de les dades entregades en l’anterior convocatòria, a més de presentar una documentació mínima per completar el tràmit i entregar correctament la sol·licitud.

Per rebre la totalitat de l’ajut és imprescindible la presentació a l’Ajuntament dels rebuts mensuals del lloguer que acreditin el pagament de tots els mesos, a través d’aquest tràmit específic.

Més informació sobre els ajuts al lloguer a sitges.cat/habitatge.