La Generalitat de Catalunya ha establert uns mecanismes de participació ciutadana per tal de concretar l’adequació a criteris de sostenibilitat urbanística actuals en diversos espais de la costa catalana. A Sitges, hi ha 13 espais que s’estan estudiant i les persones que desitgin dir-hi la seva poden informar-se al web https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/pla_director_urbanistic_pdu/en_curs/Catalunya/pdu_sns_litoral_mma/ i posteriorment participar a través de l’enllaç següent:  https://participa.gencat.cat/processes/pdurevisiosolslitoralmalgratdemaralcanar .

 En el cas de Sitges, les 13 zones que la Generalitat vol revisar són el PPU8 Camí de Can, el PPU7 Camí de la Fita, el PPU6 La Bòvila II, el PPU5 La Granja II, el SUND1 Càmping Miralpeix (actual càmping Sitges), el PMU4 Pou Perdut-Parc de les Arts 1, el PPU12 Parc de les Arts 2, el PPU9 Passeig de Quint Mar, el PAU26 Montgavina, el PAU22 Assistencial Garraf II, el PAU24 Dotacions Garraf II, el PMU15 Dotacions Vallbona i PAU7 Rat Penat Sant Crist II. La majoria d’aquests sectors no s’han desenvolupat des del POUM de Sitges del 2006 o bé estan en una tramitació molt inicial.

Tot i l’inici de la revisió d’aquestes 13 zones de Sitges, la Generalitat encara no ha detallat una proposta concreta per cap d’elles, ja que el procés participatiu de la ciutadania i les institucions encara està obert.