El Ple ordinari del mes d’abril ha aprovat, provisionalment, la modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sitges (PEPPAC). Un cop s’han resolt les 25 al·legacions presentades després de l’aprovació inicial, se n’han estimat (total o parcialment) 17 i se n’han descartat 8.

El nou document passa de les 1.072 fitxes de protecció a les 1.123. En aquest sentit, el regidor destaca que “no només cataloguem edificis o conjunts arquitectònics, sinó que també es cataloguen arbres com l’olivera de Can Perico, entorns fluvials com la Riera de Ribes, les diferents platges de Sitges, els aplecs, la Festa Major, el Carnaval i, fins i tot, llegendes sitgetanes”.

L’aprovació s’ha fet amb els vots favorables d’ERC, PSC, Guanyem, SGI, Margalló, CVS i tres regidors no adscrits i les abstencions de JxS i un regidor no adscrit.

 

Actualització del Pla estratègic de subvencions

El govern de l’Ajuntament de Sitges també ha presentat al Ple municipal i ha aprovat l’actualització del Pla estratègic de Subvencions per al període 2022- 2024, on s’exposa els diners del pressupost municipal s’aporten en 15 àmbits diferents de la vida de Sitges. Aquestes adjudicacions poden ser directes a un col·lectiu o bé hi poden optar diferents persones en concurrència competitiva. El govern municipal ha explicat alguns canvis de concepte en la denominació de les subvencions que regiran pels anys 2022-2024.

Aprovat amb 18 vots a favor d’ERC, PSC, Guanyem, SGI, Margalló, CVS, un regidor no adscrit i l’abstenció de tres regidors no adscrits més.

 

Altres punts del Ple

  • Aprovació inicial de la cinquena modificació de les bases reguladores de la convocatòria d’atorgament de les prestacions destinades als ajuts municipals per al lloguer just. Els canvis volen incidir en els ajuts per a les rendes més baixes o per a unitats familiars especialment vulnerables. Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat.
  • Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit del pressupost general 2022 mitjançant suplement de crèdit, per tal de canviar l’àrea municipal que pagarà la instal·lació d’una caldera nova a l’escola Esteve Barrachina i el sistema de repartiment de calefacció a les diferents aules. També es destina a pagar un mòdul per a Can Milà durant un any per treballar en les polítiques Next Generation.  Aquest punt s’ha aprovat amb els vots a favor del govern municipal (ERC, PSC, Guanyem, SGI i Margalló), CVS i un regidor no adscrit i 7 abstencions (JxS i 3 regidors no adscrits).
  • Aprovació de la primera modificació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sitges en l’exercici 2022, on algunes persones que eren personal laboral passen a ser funcionaris, d’altres canvien el seu nivell ajustant-se a la realitat de la feina que executen i d’altres assumeixen noves funcions directives. Aquest punt s’ha aprovat amb els vots a favor del govern municipal (ERC, PSC, Guanyem, SGI i Margalló), un regidor no adscrit i JxS. S’han abstingut tres regidors no adscrits i la regidora de CVS.
  • Aprovació inicial de la primera modificació de la plantilla 2022.  Aquest punt s’ha aprovat amb els vots a favor del govern municipal (ERC, PSC, Guanyem, SGI i Margalló), un regidor no adscrit i JxS. S’han abstingut tres regidors no adscrits i la regidora de CVS.

 

Propostes d’acord dels grups municipals

Aprovades

Proposta d’acord d’ERC per permetre l’accés dels animals de companyia als edificis públics municipals, acompanyats dels seus humans i respectant les normes establertes en cada instal·lació. Aprovada per unanimitat.

Proposta d’acord del PSC per un Acord de coresponsabilitat i cogovernança entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments pel que fa al foment i al finançament de l’educació de 0 a 3 anys. Aprovada per unanimitat.

 

 

Totes les intervencions del Ple al canal de Youtube de l’Ajuntament de Sitges.