L’Ajuntament de Sitges ha habilitat un tràmit directe online per gestionar específicament l’adequació dels habitatges d’ús turístic (HUT) a la nova ordenança municipal i facilitar la tramitació. Les persones que hagin de fer aquest tràmit poden iniciar-lo al següent enllaç directe: https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=656

La Regidoria d’Habitatge ha ampliat, a més, el termini de presentació de la documentació fins a l’1 d’octubre (inicialment finalitzava el 13 de juliol) pel gran volum de sol·licituds realitzades; hi ha al voltant de 1.700 llicències d’HUT atorgades a Sitges.

El fet de no haver presentat la documentació acreditativa de l’adaptació a l’ordenança abans del 13 de juliol no suposa que es perdi la llicència d’ús turístic de l’habitatge, ja que s’atendran les documentacions presentades fins l’1 d’octubre d’aquest 2022.

L’Ajuntament disposa del servei OAC360º per a les persones que necessitin ajuda per realitzar el tràmit online. L’OAC360º funciona de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, al telèfon 93 595 50 94. En casos en què no sigui possible la tramitació telemàtica, es pot realitzar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia o al telèfon 010.

El Ple de l’Ajuntament de Sitges va aprovar l’ordenança reguladora dels HUT, el juny de 2021. El reglament ordena els diversos aspectes d’aquest fenomen turístic per adaptar-lo a les darreres novetats legislatives, a les necessitats del sector, i a pal·liar l’impacte que aquesta activitat té en el dret fonamental a l’habitatge de la ciutadania de Sitges.

L’Ordenança regula, també, les obligacions de les propietats i les gestores dels HUT de Sitges, tant pel que fa a la formalització de la comunicació prèvia de l’activitat a l’Ajuntament, com pel que fa al compliment de les obligacions que han d’assumir per prestar un servei de qualitat, ordenat i que faciliti la convivència veïnal. Al mateix temps, el reglament defineix les condicions i la tipologia específica dels HUT, i estableix una regulació per a una implantació racional de pisos turístics que eviti incidències negatives en la convivència veïnal.

Actualment, Sitges disposa d’una normativa urbanística que defineix un topall màxim de llicències vigents, una xifra que a Sitges ja se supera amb les llicències en vigor. Per tant, a dia d’avui no s’accepten noves llicències per Habitatge d’ús turístic (HUT) al municipi.