L’habitatge ha estat un dels punts principals que ha centrat el Ple de maig, celebrat telemàticament aquest dimecres. La sessió ha permès aprovar definitivament la quarta modificació de les bases reguladores de la convocatòria d’atorgament dels ajuts de lloguer just municipals. Amb aquesta aprovació, l’Ajuntament de Sitges destina a la convocatòria 2021-2022 dels ajuts al lloguer una partida de 2,6 milions d’euros per donar una resposta efectiva a les necessitats bàsiques de la ciutadania en un context d’excepcionalitat, provocat per la COVID-19. Les ajudes van arribar al 2020 a 491 famílies, però aquest any s’amplia el ventall a les persones sense ingressos mínims demostrables. Les persones beneficiàries de l’ajut hauran de presentar, mensualment a l’Ajuntament, la justificació o el rebut de pagament del lloguer, per rebre la prestació i els cobraments quadrimestrals.

 

Poden optar a l’ajut al lloguer les persones que acreditin residència habitual a Sitges, anterior a un any de la publicació de l’actual convocatòria, mitjançant el certificat del padró municipal i un contracte de lloguer a nom del sol·licitant, que no superi els 1.000 euros, entre altres. Les persones beneficiàries rebran una prestació, de 50 a 500 euros, durant 12 mesos. La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària (lloguer real), i l’import que hauria de pagar (lloguer just) en funció dels ingressos i el volum de la unitat de convivència.

La regidora d’Habitatge, Júlia Vigó, ha subratllat que “les bases dels ajuts al lloguer municipals tenen en compte que en els habitatges de protecció oficial, es computaran com a rendes de lloguer de l’habitatge, les despeses derivades dels aparcaments i els trasters, ja que són despeses indestriables de l’habitatge de protecció oficial, tal com recull la normativa”. Per a Júlia Vigó, “la nova convocatòria d’ajuts d’enguany està prevista per mitjans de juny i tornarà a mobilitzar més de 2M d’€ de pressupost municipal”.

 

Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges

En relació també amb l’habitatge, el Ple ha donat llum verda al reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial. La inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO), un un pas previ i necessari per optar a les promocions de pisos protegit. Les properes convocatòries d’HPO seran 175 pisos de titularitat pública i de lloguer. La inscripció té validesa un any i cal que sigui vigent en el moment de presentar-se a les convocatòries de les diferents promocions públiques.

La regidora d’Habitatge, Júlia Vigó, ha puntualitzat que “l’aprovació definitiva d’aquest Reglament és important perquè posa formalment en marxa una eina imprescindible de cara a les futures –que cada vegada són més properes– promocions d’habitatge públic i de lloguer de Sitges, que començaran a entregar-se a partir del 2022”.

L’aprovació inicial d’aquest reglament es va produir a mitjans del 2019, i a finals d’aquell mateix any, la Generalitat, qui té la competència reguladora del Registre amb caràcter general, va aprovar modificacions sobre aspectes clau del funcionament del Registre, com és la vigència, que passava de 3 anys a 1. Aquestes modificacions normatives van desplegar-se durant el 2020 i inicis del 2021 i és, per això, que, ara, “les plasmem en el nostre propi Registre i aprofitem per aprovar-lo definitivament”, tal com ha explicat Júlia Vigó.

La inscripció es pot realitzar per Internet a l’adreça https://www.sitges.cat/serveis/habitatge/habitatge-public-1.

 

Modificació de l’Ordenança municipal de les platges de Sitges 

El Ple del maig ha aprovat, també ha donat llum verda a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal d’ús, gaudi i aprofitament de les platges de Sitges incorporant canvis com la regulació de casaments i altres celebracions anàlogues per potenciar aquest sector,  fer platges sense fum i platges amb accés per a gossos.

Amb aquesta normativa, es vol facilitar la realització de casaments com a reclam turístic. S’autoritzaran casaments a les platges Garraf, Cala Morisca, Aiguadolç, Cala Balmins, la Barra i les Anquines durant tot l’any però es regularan durant el període de temporada de bany i de màxima afluència de persones per dies i horaris (de l’1 al 15 de juliol, només entre setmana, i del 16 de juliol al 31 d’agost només entre setmana i en horari de 20 h a 09 hores). Els organitzadors hauran d’abonar la taxa municipal d’acord amb l’ordenança i vetllar per la preservació dels espais utilitzats i l’entorn durant la celebració.

També s’afegeix a l’ordenança un article referent a les platges lliures de fum amb l’objectiu de preservar-les de burilles, un element molt contaminant que amb el sol i l’aigua del mar allibera diferents agents nocius com acetona, amoníac, naftalina, arsènic o metanol. Es calcula que cada burilla contamina uns 10 litres d’aigua salada i que tarda en descompondre’s uns 10 anys. L’objectiu d’aquesta iniciativa és contribuir a la preservació de la salut de la ciutadania i a la millora de l’entorn natural.

L’ordenança també inclou altres modificacions i introdueix també la prohibició de la cerca de metalls amb detectors de metalls o rastrejadors, per preservar el patrimoni arqueològic davant el possible espoli de restes metàl·liques amb valor històric com monedes antigues que es poden arribar a trobar a les platges.

En el marc de l’Ordenança també s’especifica la prohibició de la presència d’animals a les platges durant la temporada de bany (des de la l’inici de Setmana Santa fins al cap de setmana posterior al 15 d’octubre) a totes les platges i cales de Sitges, tret de les que estiguin expressament autoritzades.  També quedarà prohibit fer qualsevol tipus de foc a la platja. No es permetran ni els fanalets voladors de foc ni la pirotècnia, llevat que hi hagi autorització municipal per a festes populars, revetlles, espectacles musicals, pirotècnica o similars.

També es modifica l’apartat de règim sancionador. Seran infraccions lleus (fins a 300€)  fumar a les platges senyalitzades com a lliures de fum i celebrar casaments tenint autorització però no exhibint el permís a requeriment de la policia, així com fer ús de detectors de metalls, de presència d’animals amb període prohibit a platja no autoritzada expressament o per l’encesa de fanalets o pirotècnica sense autorització expressa. Com a infracció greu (de 301€ a 1.500€) s’incorpora realitzar un casament sense compliment dels requisits establerts en l’autorització de neteja, volum so, horaris o metres d’ocupació. Finalment, serà infracció molt greu (de 1.501€ a 3.000€) quant no es disposi d’autorització per als casaments o es faci ús de pirotècnia sense autorització.