L’Ajuntament de Sitges fa un pas més en el foment de la transparència i el bon govern per fer accessible a la ciutadania la informació sobre els Consells municipals actius mitjançant el portal de participació DecidimSitges. Aquest espai web incorpora des d’aquest dimarts un nou apartat dedicat als òrgans de participació ciutadana que recull tota la informació, com les actes i els reglaments. Actualment Sitges compta amb 11 consells Municipals: el Consell Municipal de Cultura; el Consell Municipal de les Persones; el Consell Municipal de les Botigues; el Consell Municipal de Medi Ambient; el Consell Municipal Assessor de Turisme; el Consell Municipal de l’Esport; el Consell Municipal d’Infants; el Consell Municipal d’Adolescents; el Consell Municipal de les Masies; el Consell Municipal de Cooperació, Pau i Solidaritat, i el Consell Municipal de Garraf.

El portal de Participació de Sitges és un espai web on es publica la informació sobre els processos participatius, tant els que estan actius com els que ja estan finalitzats per facilitar la participació ciutadana en els assumptes públics. Per consultar aquest portal cal clicar a l’enllaç següent:  https://decidim.sitges.cat/.