La Declaració per l’energia pública exposa i sol·licita a les administracions l’adopció de mesures urgents per al desplegament de les energies renovables, així com l’impuls de les comunitats energètiques. Una de les finalitats de la Declaració és la municipalització de les xarxes d’electricitat, a les quals s’hauria d’aplicar una millora del control i la transparència en la gestió. La Declaració busca la implicació i la participació del món local en l’aplicació d’aquestes mesures.

Una dels principals objectius de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) és impulsar la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d’energia elèctrica. Paral·lelament, desenvolupa accions per a la promoció d’una transició energètica justa, democràtica i sostenible, i dona suport a les entitats i municipis que comparteixen aquest mateix interès.