Segons el Reglament del Procés de Participació de confecció de la llista electoral de Guanyem Sitges que va ser aprovat a la passada Assemblea Oberta, us informem que des del passat dissabte 2 de febrer i fins al divendres 8 de febrer a les 23,59h, està obert la INSCRIPCIÓ DE CANDIDATURES per encapçalar la candidatura o per anar entre els llocs 2 i 6 de la llista electoral.

Tenen dret a postular-se com a persones candidates totes aquelles persones residents a Sitges signants del manifest fundacional i amb capacitat de ser escollides segons la legislació vigent i que compleixin els requisits fixats pel Codi Ètic.

Cada persona candidata haurà de presentar tres avals (model d’aval) que provinguin de les persones signants del manifest. Les persones avaladores ho podran ser en funció de la seva data de signatura del manifest segons els terminis fixats per a tals efectes. Les persones avaladores podran avalar a més d’una persona candidata, sense cap límit. No podran ser candidates aquelles persones que formin part d’altres llistes electorals.

Cada persona candidata haurà de presentar els documents següents:

  • a) Document de compromís amb el codi ètic signat.
  • b) L’acceptació signada del reglament del procés de participació
  • c) La renúncia signada al càrrec de regidor o regidora.
  • d) Dades personals (nom i cognom, adreça del domicili).
  • e) Escrit de motivació per presentar-se a la candidatura.

En cas que alguna persona candidata no entregui degudament aquests documents dins el termini fixat, quedarà exclosa automàticament del procés participatiu de confecció de llista.

En qualsevol moment i fins i tot el dia del procés participatiu de confecció de llista, una persona candidata pot retirar-se del procés comunicant-ho a la Comissió de Primàries i a la Coordinadora, tant per mitjans escrits com orals.

Qualsevol dubte podeu escriure al correu electrònic hola@guanyemsitges.cat.

 

Anar al Reglament