L’Ajuntament de Sitges ha aconseguit desencallar el projecte de reforma del Passeig marítim de Les Botigues, una obra llargament demandada pel veïnat. Les converses entre l’Ajuntament i el Ministeri van acordar que els serveis tècnics municipals crearien un nou projecte, ja que l’antic havia quedat obsolet. Així és com les dues administracions s’han compromès a tirar endavant aquest projecte, ja que la reforma plantejada en l’actualitat no tan sols aborda la part de passeig de via pública, sinó que també posa al centre el manteniment dels espais naturals de la zona, com el sistema dunar de la platja.

En l’actualitat, el projecte es troba en fase d’exposició pública de l’aprovació inicial. Si es compleixen els terminis previstos, el Ministeri podria licitar les obres a la tardor i adjudicar-les abans d’acabar l’any. Amb aquest calendari, les obres a Les Botigues començarien al gener de 2023 i es preveu que poguessin estar acabades al desembre de 2024.  El Ministeri de Transició ecològica es farà càrrec dels més de 4 milions d’euros del projecte, a través de fons europeus. L’Ajuntament, per la seva banda, s’encarregarà d’un tram tocant a l’entrada de Port Ginesta que no pertany al domini públic marítimo-terrestre. La previsió municipal també és fer possible la remodelació d’aquest espai al llarg del 2023.

Podeu consultar el projecte complet, en la seva fase d’exposició pública, a: https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/08-lesbotigues.aspx .