11 propostes sobre Habitatge

11 propostes sobre Habitatge

El nostre poble pateix d’un ferotge planejament urbanístic amb unes polítiques de creixement que causen desajustaments i han fet perdre molts dels valors d’identitat i idiosincràsia que teníem com a Vila. Diumenge a la Plaça Catalunya vam presentar les nostres...