La precària situació de l’habitatge a Sitges no és cap novetat. Des de fa anys, Guanyem Sitges estem denunciant i lluitant en contra dels interessos mercantilitzadors i capitalistes que grans tenidors i empreses volen per la nostra vila.

Darrerament, la Generalitat de Catalunya, ha aprovat el Decret Llei 6/2024, de 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge. Una de les mesures que comporta aquest decret llei és que en els anuncis d’ofertes immobiliàries (tant a aparadors de les immobiliàries com als seus portals web), ofertes i contractes consti la següent informació: el preu de referència del lloguer segons els índexs oficials, el preu de la darrera renda del contracte d’arrendament, i finalment, informar sobre si la propietat de l’habitatge és gran tenidor/a.

Des de Guanyem Sitges, hem analitzat les pàgines web de diverses immobiliàries tan sitgetanes com a generalistes i el que hem trobat no ens sorprèn però ens escandalitza. Després de visualitzar 37 anuncis de lloguers, només hem pogut trobar-ne 4 que compleixin la normativa al complet i 2 parcialment, els quals només mencionen si el propietari/ària te la condició de gran tenidor/a.

Considerem oportuna però insuficient la mesura del Decret Llei. Calen mesures més contundents, el sistema capitalista sempre troba la manera de sortir-se amb la seva i treure beneficis d’on poden, convertint Sitges en un aparador per a turistes només pel seu propi benefici. Calen mesures reals per a què tots els sitgetans i sitgetanes tinguin dret a viure al seu poble sense haver de fer malabars amb els sous precaris per poder pagar un lloguer o veure com a poc a poc tot el seu veïnat va perdent l’essència de barri per passar a ser un bloc de pisos turístics.

Exigim a les immobiliàries el compliment immediat de la normativa o, si continuen incomplint-lo, que siguin sancionades tal com correspon al Decret Llei.

Sitges, 20 de maig de 2024.