La cultura, entesa com aquell conjunt de manifestacions tradicionals, i com l’expressió material i espiritual d’una comunitat, d’un poble, ha de ser un dret garantit per les institucions públiques. El dinamisme del teixit cultural d’un col·lectiu és un indicador de la seva salut i de la participació ciutadana vers la comunitat.

És el govern local el primer responsable de promocionar els escenaris idonis per una bona confluència entre els diferents prescriptors culturals, associatius i esportius. El dret a la cultura com un eix de transformació social i cohesió de la comunitat ha d’estar garantit per la política municipal, cap als sitgetans i des dels sitgetans. La cultura, el teixit associatiu i l’esport ha de ser el centre promotor de l’esdevenir de Sitges, i per aquesta raó cal dotar-los dels instruments operatius, econòmics i estructurals necessaris i efectius. Ni la cultura, ni l’activitat associativa, ni l’esport han de ser un producte de consum per enriquir a uns pocs agents que han arribat a monopolitzar i capitalitzar l’accés a l’activitat sociocultural del nostre poble.

El municipi ha de vetllar per una bona distribució dels equipaments i espais, necessaris per a realitzar totes aquelles activitats culturals i esportives, i generar així un retorn directe cap al conjunt de la comunitat.

El sector cultural, associatiu i esportiu ha de poder mantenir un equilibri entre la projecció exterior, oferint al visitant la possibilitat d’entrellaçar-se amb el coneixement i les experiències que es poden compartir en aquests escenari; i entre la participació democràtica dels sitgetans i sitgetanes que dia rere dia mouen el dinamisme de tot aquest teixit cultural, associatiu i esportiu. El consum de cultura i la pràctica d’esport s’associen no només a la salut pública de la comunitat, essent un pal de paller dels valors cívics, sinó també a la millora de la vida interior de cada persona.

L’accés a la cultura de manera lliure, gratuïta, universal, equitativa i democràtica és una fita per Guanyem Sitges, per ser un dret fonamental i inalienable. No entenem el fet de participació cultural, associativa i esportiva des d’un punt de vista de rendibilitat.

Així doncs, cal anar més enllà amb l’aprofitament dels equipaments culturals municipals, redefinint la usabilitat i fent sostenible els plans d’usos de cada espai. Actualment existeix un desaprofitament dels recursos econòmics i humans que es dediquen a la gestió cultural degut a la sobresaturació del calendari i la no coordinació de les accions dels diferents prescriptors. Per tant, cal dissenyar un programa a mitjà termini amb objectius i línies d’acció per gestionar tota l’activitat cultural de Sitges, des de l’associacionisme, l’àmbit privat i la gestió pública; també racionalitzar tota l’oferta de festivals.

La cultura és motor de retorn socials, econòmics i (re)culturals. Genera ocupació, motiva a la innovació, i fomenta i consolida un model paral·lel al turisme de masses: el turisme cultural.

A més a més, entenem que totes les mesures que vulguem aplicar no es podran dur a terme si no es soluciona la manca de recursos humans de l’organigrama intern de la Regidoria de Cultura, Tradicions i Festes. Per tant, és necessari i urgent dotar i augmentar el personal dedicat a polítiques culturals, tant a la seva planificació, disseny creatiu com execució administrativa diària.

Paral·lelament trobem essencial assegurar la memòria democràtica com un dret que el poder públic ha de garantir a la ciutadania. Cal reivindicar les persones, els col·lectius i els moviments socials que no es troben prou representats ni reconeguts en la imatge compartida de Sitges.

També ens trobem davant d’una fuga del talent local, que cal acompanyar-lo i protegir-lo, per evitar la seva fuga no només de disciplines consolidades, com l’art, la dansa, la literatura, i en esports majoritaris, sinó també en aquells àmbits per desenvolupar i que poden ser minoritaris.

Per tot això i molt més, cal Guanyar Sitges per una vila culturitzada i lliure, des d’unes polítiques institucionals efectives que també donin suport a aquelles activitats socioculturals i esportives que provenen del mon associatiu.

Xavier Salmerón i Alba Gràcia
Alcaldable i 7a a la llista de Guanyem Sitges

Sitges, a 19 de maig de 2019