L’Ajuntament ha interposat quatre noves sancions a Habitatges d’Ús Turístic (HUT) il·legal. Les sancions aplicades van dels 12.000 als 33.000 euros. Dos dels habitatges estan ubicats al barri del Poble Sec, un al casc antic, i el darrer a Quint Mar.

L’administració ha enviat també dos oficis al Port d’Aiguadolç i Port Ginesta i ha sol·licitat als responsables de les instal·lacions portuàries la seva col·laboració per a la confirmació de les dades dels concessionaris dels habitatges detectats, que exerceixen com a habitatge d’ús turístic de manera il·legal, un en cada port, i aplicar així les sancions corresponents. En aquest cas, el procediment és diferent perquè els propietaris d’habitatges a l’interior dels ports adquireixen la concessió de l’immoble per un període de temps determinat.

La materialització de les primeres sancions ha permès millorar i afinar el procediment per consolidar el control, seguiment i sanció dels HUT. Les investigacions han permès detectar dos perfils diferents: el del propietari individual que busca un ingrés extraordinari, i el del professional del sector immobiliari. Aquest últim es dedica a la comercialització d’HUT amb habilitació i ofereix, de forma paral·lela, altres que no disposen de llicència.

Les investigacions per localitzar HUT il·legals es realitzen a tot el terme municipal, tot i que la incidència és major en els sectors on la proliferació d’aquesta pràctica té més impacte com el Casc Antic, Aiguadolç, Vinyet i Terramar o el mateix Poble Sec. La regidoria treballa en l’actualitat en la investigació de dotze habitatges identificats més.

L’Ajuntament va imposar la primera sanció per valor de 21.000 euros a un HUT il·legal ubicat al Casc Antic, el 16 de juliol. A Sitges operen 1.740 Habitatges d’Ús Turístic amb habilitació, i s’estima una fluctuació d’il·legals entre els 1.500 i els 2.000.

 

El sistema de detecció i sanció

El sistema de detecció funciona a través d’un software, creat per una empresa canadenca especialitzada en la detecció d’HUT il·legals. El programa permet fer un rastreig digital de l’activitat al llarg i ample de tot el terme municipal i, a partir de dades comparatives, detectar quins habitatges operen sense llicència. Els resultats s’afegeixen als habitatges sense habilitació detectats per l’Ajuntament o gràcies a la col·laboració ciutadana per denúncies veïnals.

La Generalitat de Catalunya era qui tramitava les sancions fins ara, per un import màxim de fins a 12.000 euros. En l’actualitat, la limitació dels HUT al Pla Urbanístic, l’ampliació del departament municipal i la contractació d’empreses externes especialitzades, dota l’administració local de les eines per incidir en les accions per reduir una activitat considerada infracció greu per la Llei de Turisme de Catalunya.

Les sancions per l’explotació d’HUT il·legals poden arribar als 60.000 euros, segons la valoració de catorze ítems que el departament de Serveis de Disciplina i Sancions aplica en funció de cada expedient. Aquests valoren aspectes com la intencionalitat o la reincidència, els perjudicis causats als usuaris turístics i el nombre d’afectats, el benefici il·lícit obtingut o la quantitat d’allotjaments turístics comercialitzats de forma il·legal.