La candidatura de l’esquerra alternativa i transformadora descarta formar part d’un govern municipal, però sí que obre la porta a permetre un govern progressista i municipalista amb un acord programàtic

 

 

Avui s’ha donat a conèixer la voluntat de Junts i PSC de governar plegats en minoria i amb acords puntuals o fins i tot, formant part del mateix govern, Verds En Comú Podem Sitges.

Des de Guanyem Sitges lamentem aquest acord que permetria que la dreta obtingués l’alcaldia un cop més, i allarga la mà a reformular el pacte anunciat i a explorar un pacte amb forces polítiques d’esquerres i municipalistes per garantir polítiques progressistes a la vila de Sitges.

Tot i que Guanyem Sitges va concloure en la passada assemblea celebrada el passat 2 de juny la voluntat de no formar part d’un govern municipal, sí que hi havia la intenció de reunir-se amb diferents grups polítics per poder arribar a permetre la governabilitat amb el seu vot afirmatiu en la investidura del proper 17 de juny, així com treballar proactivament a oferir un programa programàtic compartit que garanteixin els següents punts com a mínim:

1- No a la draga. Aposta per un criteri científic-tècnic per la valoració de qualsevol projecte d’estabilització de les platges que, en qualsevol cas, haurà d’acotar-se a la dinàmica de cada platja i partir des de la concepció d’aquestes com a espai de preservació de la biodiversitat. 

2- Vallcarca. Ens oposem a qualsevol projecte urbanístic que proposi l’explotació econòmica i territorial d’un espai natural. Cal valorar, també, l’aspecte patrimonial i històric de la zona.

3- Municipalització de les llars d’infants. És imprescindible que aquest sigui el mandat del retorn del control públic de la gestió de les llars, un precedent que suposaria obrir una escletxa per altres serveis bàsics i millorar les condicions laborals de les treballadores.

4- No a la duplicitat de càrrecs i a la contractació massiva de càrrecs eventuals. La política no pot ser una eina de projecció personal ni d’enriquiment a base de diners públics. Ni amiguismes, ni partidismes interessats.

5- Front antifeixista. No acceptarem cap pacte ni complicitat amb l’extrema dreta. Cal trobar una estratègia compartida de blindatge del seu discurs d’odi.

6- Blindatge de polítiques socials i de memòria. Cal continuar apostant per la mirada social i antiracista respecte de la gestió del top manta així com de la nostra memòria històrica i democràtica.

7- L’Habitatge com a motor imprescindible de la política municipal. No acceptarem cap política d’habitatge que suposi la pèrdua de sòl públic i una funció social que no sigui a perpetuïtat. Cal dotar d’estructura la Regidoria d’Habitatge per poder ser més ambicioses en el futur.

8- Urbanisme: Obrir un procés participatiu per modificar el Pla Urbanístic Municipal vigent per canviar la tipologia de les zones residencials, aplicar criteris mediambientals i de sostenibilitat adaptats al canvi climàtic, així com garantir més zones verdes i menys hotels.

9- Pla de mobilitat: S’ha d’integrar en un pla d’energies renovables. De manera que tota la mobilitat generada per mobilitat obligada (mobilitat escolar, mobilitat laboral i mobilitat de compres, a més a més de la mobilitat dels serveis de distribució d’últim km) dins del municipi, tingui la seva contrapartida en energies renovables amb l’any 2030 com a horitzó.

10- Progressivitat fiscal: Cal continuar aplicant mesures fiscals per garantir que qui més tingui, més pagui.